شما در اینجا هستید: آرشیو اخبار > اطلاعیه ها

                                                     

عضو و رئیس کمیته اقتصاد و تنظیم مقررات شورای اسلامی شهر تهران در نشست با کارگروه های تخصصی شورایاریهای مطرح کرد؛ فعالیت ها با محور مشارکتهای مردمی در منطقه 9 قابل تقدیر است

عضو شورای اسلامی شهر تهران در نشست با کارگروه های تخصصی شورایاری های منطقه 9 از تلاش های مستمر مفاخریان شهردار منطقه 9 در انجام فعالیت های مشارکت جویانه مردمی در سطح منطقه تقدیر کرد.
به گزارش روابط عمومی شهرداری منطقه9،مهندس میرلوحی در نشست با کارگروه تخصصی شورایاری ها و بازدیدی که از تعدادی از پروژه های سطح منطقه داشت با تقدیر از عملکرد مدیریت شهری منطقه در انجام فعالیت های نگهداشت و جلب مشارکت های مردمی ابراز رضایت کرد و گفت:رعایت استانداردها و ایمنی و زیباسازی در اجرای پروژه های منطقه9 نظیر ساختمان پردازش اسکان کارگری،اجرای طرح ویژه نگهداشت محوری در قالب طرح از 3شنبه تا 3شنبه،واگذاری امور نگهداشت فضای سبز محور 21متری جی به شهروندان و همچنین اجرای ایده های نو در منطقه از قبیل احداث پارک بازیافت را از اموری دانست که در جهت جلب مشارکت و رضایت شهروندان نقش به سزایی دارد.
رئیس کمیته اقتصاد و تنظیم مقررات شورای اسلامی شهر تهران با اشاره به تدبیر شهردار منطقه در جلب مشارکت مردمی گفت: اجرای طرح ویژه نگهداشت محوری در خیابان شمشیری و واگذاری امور نگهداشت فضای سبز محور 21متری جی به شهروندان از جمله کارهای ارزشمندی است که مدیریت شهری منطقه ثابت کرد با همین امکانات محدود و با تدبیر و برنامه ریزی و ایجاد مشارکت مردمی هم می شود کارهای ماندگاری در سطح محلات انجام داد که این می تواند الگوی مناسبی برای سایر مناطق شهری در اداره بهتر امور شهر به دست شهروندان و صرفه جویی در هزینه ها شود.
شهردار منطقه9 نیز دراین نشست درخصوص وضعیت محلات و پروژه های اجرایی منطقه گفت : منطقه9 با وجود محدودیت ها در جهت جبران عقب ماندگی های تاریخی در محلات امروز شاهد مشارکت شهروندان در اداره امور شهر می باشیم که با اجرای پروژه های فرامنطقه ای نیز در این بخش از منطقه ی شهری می توان شاهد خروج منطقه از بن بست و رونق اقتصادی،تحول و شکوفایی را در آن شاهد بود.
وی نیز با اشاره به افتتاح پروژه های منطقه9 نیزگفت : 52 پروژه های شهری با مضامین عمرانی ، خدمات شهری ، اجتماعی ، ترافیکی در سطح منطقه قابل افتتاح است که در این میان احداث اسکان کارگری با عنوان ساختمان پردازش به لحاظ نوع معماری منحصر به فرد در بین مناطق شهری، شهرک آموزش ترافیک،بازار میوه و تره بار و کلنگ زنی دهکده کارآفرینی از جمله پروژه های شاخص منطقه می باشد که در آینده ای نزدیک توسط مدیران ارشد شهری افتتاح شود.
مفاخریان نیز در خاتمه با اشاره به حضور مشارکت جویانه مردمی در اجرای برنامه های مدیریت شهری منطقه گفت: پیگیر اجرای برنامه های مجموعه مدیریت شهری منطقه در سطح محلات و واگذاری اداره امور شهر به شهروندان می باشیم که با عملیاتی شدن آن در حوزه خدمات شهری درواگذاری فضای سبز محور 21متری جی به اهالی و کسبه، کاشت درخت در مدارس و واگذاری امور مربوط به نگهداشت به شهرداران مدارس و ساماندهی انهار به صورت مشارکتی در حوزه عمرانی؛ شاهد تقویت حس مسئولیت پذیری شهروندان در بحث نگهداشت در جهت تسهیل اداره امور شهر و صرفه جویی در هزینه ها که با استقبال شهروندان همراه شده است می باشیم.
شایان ذکر است در این نشست منتخبین محلات در قالب کارگروه تخصصی شورایاری ها از محلات استاد معین و دکتر هوشیار به همراه دبیر دبیران شورایاری پیرامون ایده ها،فرصت ها،محدودیت ها در محلات موارد را به اطلاع مهندس میرلوحی معاون اجرایی شورای اسلامی شهر تهران رسانده و راهکارهای لازم در جهت مرتفع شدن مورد بررسی قرار گرفت و در پایان بازدیدی از تعدادی از پروژه ها منطقه از جمله مجموعه کوثر،شهرک آموزش ترافیک و ساختمان پردازش انجام شد.


عضو شورای اسلامی شهر تهران در نشست با کارگروه های تخصصی شورایاری های منطقه 9 از تلاش های مستمر مفاخریان شهردار منطقه 9 در انجام فعالیت های مشارکت جویانه مردمی در سطح منطقه تقدیر کرد.
به گزارش روابط عمومی شهرداری منطقه9،مهندس میرلوحی در نشست با کارگروه تخصصی شورایاری ها و بازدیدی که از تعدادی از پروژه های سطح منطقه داشت با تقدیر از عملکرد مدیریت شهری منطقه در انجام فعالیت های نگهداشت و جلب مشارکت های مردمی ابراز رضایت کرد و گفت:رعایت استانداردها و ایمنی و زیباسازی در اجرای پروژه های منطقه9 نظیر ساختمان پردازش اسکان کارگری،اجرای طرح ویژه نگهداشت محوری در قالب طرح از 3شنبه تا 3شنبه،واگذاری امور نگهداشت فضای سبز محور 21متری جی به شهروندان و همچنین اجرای ایده های نو در منطقه از قبیل احداث پارک بازیافت را از اموری دانست که در جهت جلب مشارکت و رضایت شهروندان نقش به سزایی دارد.
رئیس کمیته اقتصاد و تنظیم مقررات شورای اسلامی شهر تهران با اشاره به تدبیر شهردار منطقه در جلب مشارکت مردمی گفت: اجرای طرح ویژه نگهداشت محوری در خیابان شمشیری و واگذاری امور نگهداشت فضای سبز محور 21متری جی به شهروندان از جمله کارهای ارزشمندی است که مدیریت شهری منطقه ثابت کرد با همین امکانات محدود و با تدبیر و برنامه ریزی و ایجاد مشارکت مردمی هم می شود کارهای ماندگاری در سطح محلات انجام داد که این می تواند الگوی مناسبی برای سایر مناطق شهری در اداره بهتر امور شهر به دست شهروندان و صرفه جویی در هزینه ها شود.
شهردار منطقه9 نیز دراین نشست درخصوص وضعیت محلات و پروژه های اجرایی منطقه گفت : منطقه9 با وجود محدودیت ها در جهت جبران عقب ماندگی های تاریخی در محلات امروز شاهد مشارکت شهروندان در اداره امور شهر می باشیم که با اجرای پروژه های فرامنطقه ای نیز در این بخش از منطقه ی شهری می توان شاهد خروج منطقه از بن بست و رونق اقتصادی،تحول و شکوفایی را در آن شاهد بود.
وی نیز با اشاره به افتتاح پروژه های منطقه9 نیزگفت : 52 پروژه های شهری با مضامین عمرانی ، خدمات شهری ، اجتماعی ، ترافیکی در سطح منطقه قابل افتتاح است که در این میان احداث اسکان کارگری با عنوان ساختمان پردازش به لحاظ نوع معماری منحصر به فرد در بین مناطق شهری، شهرک آموزش ترافیک،بازار میوه و تره بار و کلنگ زنی دهکده کارآفرینی از جمله پروژه های شاخص منطقه می باشد که در آینده ای نزدیک توسط مدیران ارشد شهری افتتاح شود.
مفاخریان نیز در خاتمه با اشاره به حضور مشارکت جویانه مردمی در اجرای برنامه های مدیریت شهری منطقه گفت: پیگیر اجرای برنامه های مجموعه مدیریت شهری منطقه در سطح محلات و واگذاری اداره امور شهر به شهروندان می باشیم که با عملیاتی شدن آن در حوزه خدمات شهری درواگذاری فضای سبز محور 21متری جی به اهالی و کسبه، کاشت درخت در مدارس و واگذاری امور مربوط به نگهداشت به شهرداران مدارس و ساماندهی انهار به صورت مشارکتی در حوزه عمرانی؛ شاهد تقویت حس مسئولیت پذیری شهروندان در بحث نگهداشت در جهت تسهیل اداره امور شهر و صرفه جویی در هزینه ها که با استقبال شهروندان همراه شده است می باشیم.
شایان ذکر است در این نشست منتخبین محلات در قالب کارگروه تخصصی شورایاری ها از محلات استاد معین و دکتر هوشیار به همراه دبیر دبیران شورایاری پیرامون ایده ها،فرصت ها،محدودیت ها در محلات موارد را به اطلاع مهندس میرلوحی معاون اجرایی شورای اسلامی شهر تهران رسانده و راهکارهای لازم در جهت مرتفع شدن مورد بررسی قرار گرفت و در پایان بازدیدی از تعدادی از پروژه ها منطقه از جمله مجموعه کوثر،شهرک آموزش ترافیک و ساختمان پردازش انجام شد.

print
rating
  نظرات

هیچ نظری ثبت نشده است.

آدرس : مهرآبادجنوبی خیابان تفرش شرقی بعداز مسجد صاحب الزمان سرای محله شمشیری 

تلفن : 66101304 - 66101525 - 66102925 -  66101521