شما در اینجا هستید: مدیریت محله > معرفی پرسنل > پرسنل سابق

                                                     

آدرس : مهرآبادجنوبی خیابان تفرش شرقی بعداز مسجد صاحب الزمان سرای محله شمشیری 

تلفن : 66101304 - 66101525 - 66102925 -  66101521

 پرسنل سابق سرای محله

نام

سمت

مدرك تحصيلي

معصومه وثوق فناوری اطلاعات كارشناسي كامپيوتر-نرم افزار
خانم اكرم رضایی مسئول سلامت كارشناسي ارشد علوم تربيتي
رقیه وزیری مسئول ورزش كارداني تربيت بدني
آمنه سعیدی
 مسئول خانه ایمنی
دیپلم
فاطمه نصیری
مسئول خانه تسنیم
کاردانی کامپیوتر