شما در اینجا هستید: تعامل > نظرسنجی
چنسیت


میزان تحصیلات


سن
وضعیت سکونت شما در محله شمشیریمیزان آشنایی شما با فعالیت های مدیریت محله؟
چگونه با سرای محله و مدیریت محله آشنا شدید؟
اطلاعات قرار گرفته در این ساب پرتال تا چه حد پاسخگوی نیازهای شما می باشد؟ثبت نظر  مشاهده نتیجه

                                                     

آدرس : مهرآبادجنوبی خیابان تفرش شرقی بعداز مسجد صاحب الزمان سرای محله شمشیری 

تلفن : 66101304 - 66101525 - 66102925 -  66101521