شما در اینجا هستید: خانه ها > کارآفرینی

                   مسئول خانه کارآفرینی و آسیب های اجتماعی                                             

نام

نام خانوادگی 

سال تولد 

مدرک تحصیلی 

شماره تماس 

ایمیل 

نفیسه
مجیدی

1370

لیسانس
66609643

kar.shamshiri@gmail.com 

 روز كاري یکشنبه و دوشنبه  

ساعت حضور  
10الي 14 

 پیامک: 200006650244

      

                                                     

آدرس : مهرآبادجنوبی خیابان تفرش شرقی بعداز مسجد صاحب الزمان سرای محله شمشیری 

تلفن : 66101304 - 66101525 - 66102925 -  66101521