شما در اینجا هستید: خانه ها > دوام

             مسئول خانه دوام                                          

نام

نام خانوادگی 

سال تولد 

مدرک تحصیلی 

شماره تماس 

ایمیل 

فرشته 
عسگری

1349

دیپلم انسانی
66609643

davam.shamshiri@gmail.com 

 روز كاري یکشنبه و سه شنبه  

ساعت حضور  
10الي 12 

 پیامک: 200006650244

                                                     

آدرس : مهرآبادجنوبی خیابان تفرش شرقی بعداز مسجد صاحب الزمان سرای محله شمشیری 

تلفن : 66101304 - 66101525 - 66102925 -  66101521