شما در اینجا هستید: خانه ها > پژوهش

                  مسئول خانه پژوهش                                          

نام

نام خانوادگی 

سال تولد 

مدرک تحصیلی 

شماره تماس 

ایمیل 

رقیه 
میرزایی

1363

لیسانس پژوهشگری
66609643

pajoohesh.shamshiri@gmail.com 

 روز كاري چهارشنبه ها 

ساعت حضور  
9الي 13 

 پیامک: 200006650244

 

                                                     

آدرس : مهرآبادجنوبی خیابان تفرش شرقی بعداز مسجد صاحب الزمان سرای محله شمشیری 

تلفن : 66101304 - 66101525 - 66102925 -  66101521